Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

За нас

За нас

За сдружението МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА
Сдружението обединява адвокати от Варна, които в дългогодишната си адвокатска практика са стигнали до извода, че дори и резултатът от съдебния спор да е в полза на техните клиенти, то невинаги това удовлетворява клиента и приключва споровете между страните. В много случаи се стига до поредица от дела между едни и същи страни.
Преминавайки през обучението и практиката ни като медиатори стигнахме до заключението, че навременната медиация спестява на страните: време, енергия, средства, но най-вече им помага да разберат позицията на другата страна и причините за нея. А стигне ли се до този момент страните сами постигат решение на проблема.


МЕДИАТОРИТЕ В ЦЕНТЪРА ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ СНЦ МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА
Медиацията в Центъра по медиация се осъществява от медиатори, които отговарят на законовите изисквания за медиатор и са вписани в Списъка на медиаторите към Центъра за медиация. 
В Списъка на медиаторите към Центъра за медиация са вписани професионалисти, притежаващи необходимите знания и опит, които непрекъснато поддържат и разширяват познанията си чрез участие в различни обучения и форуми.

Защо да изберем медиатор, който е и адвокат?
Защото медиаторът-адвокат познава законодателството и няма да допусне страните в медиацията да сключат споразумение, което да е нищожно и да не бъде одобрено от съда.
Защото в практиката си като адвокат вече владее умението да води продуктивен диалог при нажежени ситуации.
Защото владее  умението да слуша хората, което е едно от най-необходимите качества на медиатора.
Защото може да прецени кога е момента в медиацията да вземе участие и трето лице - вещо лице, преводач, трета страна и др.

Какво е медиация?
Медиацията е алтернативен способ за решаване на спорове, при който неутрална трета страна подпомага спорещите страни за решаване на конфликти чрез използване на специализирани техники за комуникация и договаряне.
Медиацията е насочена преди всичко към нуждите, правата и интересите на страните.

Медиацията нещо ново ли е?
Медиацията е позната още от много древни времена. В Древна Гърция е позната фигурата на проксенета - извънбрачен посредник. Римското право също признава медиацията, а посредниците били известни под други имена - застъпници, ходатаи, помирители, събеседници, филантропи, интерполатори и др.
Сфери на приложение
Практиката показва, че най-приложима медиацията е при решаване на семейни, имуществени, търговски, трудови спорове, спорове в етажната собственост и др.


Каква е ролята на медиатора?
Медиаторът е третата неутрална страна, която подпомага спорещите страни да постигнат съгласие по определен спор. Основната роля на медиатора е да улесни комуникацията между страните, за да могат те да вземат най-доброто решение за тях.

Предимства на медиацията

бързина - за разлика от съдебните спорове, които продължават с години, медиацията обикновено приключва  в рамките на 2-3 месеца. Максималния срок за провеждане на медиацията е 6 месеца.

съгласие - медиацията се провежда само, ако и двете страни са съгласни да участват  в нея

поверителност - докато съдебните заседания са публични, медиацията е строго поверителна и в нея вземат участие медиаторът, страните, техните адвокати. При необходимост и трети страни, но само със съгласието и на двете страни.

взаимност - страните в медиацията взаимно вземат решенията

цена - медиацията е много по-евтина държавните такси в съдебния процес

трансграничност - медиацията може да се осъществи и между страни, които се намират на териториите на различни държави чрез онлайн конферентна връзка.

 

Принципи на медиацията
доброволност - страните участват доброволно в процедурата по медиация от началото до края. 
 

поверителност - медиаторът е длъжен да пази в тайна всички факти, обстоятелства и документи, които са му станали известни при провеждането на медиацията, както и казаното му от страните в индивидуалните срещи /освен ако няма изрично съгласие от страната да бъде споделено казаното с другата страна/
 

равнопоставеност - страните в  медиацията имат еднакви възможности за участие в процедурата по медиация.
 

неутралност - медиаторът проявява еднакво отношение към двете страни
 

безпристрастност - медиаторът не може да взема страната на някоя от страните в медиацията.


5 стъпки на провеждане на Процедурата по медиация в нашия център 
1. Начало на медиацията - започва по инициатива на двете страни или на една от тях.
2.  Определяне на медиатор от Центъра по медиация към СНЦ Медиатори-адвокати Варна
3. Насрочване и провеждане на първа обща среща 
4. Провеждане на индивидуални срещи и последващи общи срещи
5. Прекратяване на медиацията
    - с постигане на спогодба
    - по общо съгласие на страните
    - при отказ на една от страните
    - по преценка на медиатора, че по спора не може да се постигне спогодба
    - с изтичане на 6 месечен срок от началото на медиацията или определен от страните по-кратък краен срок
    - при смърт на страна по спора или прекратяване на ЮЛ по спора

 

Банкова сметка на  СНЦ "МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ ВАРНА"

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG31FINV91501017298126

Последни новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ 10.03.2021 г. 16:00 ч.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", Поканваме Ви да присъствате на свиканото от Управителния съвет на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" го...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" ІІ част

Убинарът, организиран от СНЦ "Медиатори-адвокати Варна" се проведе в платформата на Zoom на 28.05.2020 г.. Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциац...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" - лектор Албена Пенова

Отново имахме удоволствието да се срещнем с Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциация за медиация" - този път на уебинар, посветен на проблемите, свърз...

Прочети още