Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

facebook thumb

ОБЩО СЪБРАНИЕ 10.03.2021 г. 16:00 ч.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА",

Поканваме Ви да присъствате на свиканото от Управителния съвет на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" годишно общо събрание на членовете на сдружението на 10.03.2021г. от 16 ч. в гр. Варна, бул. "Република" №117, ет.2. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на същата дата, на същото място час по-късно от 17ч., независимо от броя на присъстващите членове на УС /при условията на падащ кворум/.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред :

1. Избор на Управителен съвет на сдружението, проект на решение - ОС приема предложената промяна в състава на Управителния съвет на сдружението.

2. Обсъждане и вземане на решение от ОС за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2020г., проект за решение - ОС приема отчета за дейността на УС за 2019г.

3. Обсъждане и вземане на решение от ОС за одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2020г., проект за решение - ОС одобрява и приема ГФО на сдружението за 2020г.

4. Обсъждане и вземане на решение от ОС за освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2020г., проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2019г.

5. Обсъждане и вземане на решение от ОС за приемане на бюджета за 2021г., проект за решение - ОС приема предложения бюджет за 2021г.

6. Обсъждане и вземане на решение от ОС за определяне основните насоки в дейноста на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на Управителния съвет v на членовете на сдружението;

7. Разни

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието пълномощниците да носят изрично писмено, нотариално заверено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на членовете в офиса на адреса на управление на сдружението в гр. Варна, бул. "Република" № 117, ет.2 при Председателя на сдружението.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 10.03.20261 г. от 17:00 ч. на същото място.

Линк към поканата: 


Последни новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ 10.03.2021 г. 16:00 ч.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", Поканваме Ви да присъствате на свиканото от Управителния съвет на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" го...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" ІІ част

Убинарът, организиран от СНЦ "Медиатори-адвокати Варна" се проведе в платформата на Zoom на 28.05.2020 г.. Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциац...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" - лектор Албена Пенова

Отново имахме удоволствието да се срещнем с Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциация за медиация" - този път на уебинар, посветен на проблемите, свърз...

Прочети още