Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

facebook thumb

Безплатни медиации 19.03.2020 г- 13.04.2020

Във връзка с обявеното от правителството извънредното положение, свързано с  необходимостта от ограничаване разпространението на Корона вируса и факта, че предприетите мерки доведоха до блокирането на правораздавателната дейност в страната Управитерният съвет на СНЦ  „Медиатори – адвокати Варна“ взе решение да предостави възможност на гражданите и юридическите лица за онлайн разрешаване на спорове чрез Центъра си за медиация.

Заявления могат да бъдат подавани чрез попълване на формата за контакт от сайта на Сдружението https://mediatori-advokati.com/. До момента 15 подготвени медиатори-адвокати, членове на сдружението са заявили участието си в инициативата.

Услугата ще бъде безплатна за всички, които подадат заявление до 13.04.2020 г.

Осигурена е платформа, чрез която в затворена онлайн група страните ще могат да осъществят контакт помежду си /чрез чат и видеоконферентна връзка/ под ръководството на назначения медиатор.

Медиацията е алтернативен инструмент за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Тя е доброволен, гъвкав, поверителен и основан на интереси процес, при който страните се стремят да постигнат мирно разрешаване на спорове със съдействието на медиатора, който действа като неутрална трета страна.

 

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, по които е допустимо сключване на спогодба, включително и когато са презгранични.

 Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора.

 В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.

Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

 Производството завършва при успех със споразумение, на което страните могат да придадат задължителна за изпълнение сила само по своя изрично и съвместно заявена воля пред надлежна съдебна институция.

 

Наличието на висящ съдебен или арбитражен процес по същия спор не е пречка за започване на медиация.

 


Последни новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ 10.03.2021 г. 16:00 ч.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА", Поканваме Ви да присъствате на свиканото от Управителния съвет на СНЦ "МЕДИАТОРИ-АДВОКАТИ ВАРНА" го...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" ІІ част

Убинарът, организиран от СНЦ "Медиатори-адвокати Варна" се проведе в платформата на Zoom на 28.05.2020 г.. Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциац...

Прочети още

Уебинар "Онлайн медиация - наръчник за медиатори" - лектор Албена Пенова

Отново имахме удоволствието да се срещнем с Албена Пенова - лектор и обучител от "Бългаска асоциация за медиация" - този път на уебинар, посветен на проблемите, свърз...

Прочети още